Přestavba zdroje z PC

Veškerá úprava spočinula na vystříhání nepotřebných drátů, osazení zdířek, vypínače a LEDky,
a zatížení výstupu 5V rezistorem 68Ω/8W.